Prawo karne

Obszary działania

Prawo karne

Kancelaria Gałczyński Osowiecki Banasik sp. k. z powodzeniem świadczy wszechstronną pomoc prawną swoim klientom – przedsiębiorcom i osobom prywatnym – w sprawach karnych, karnych skarbowych i innych związanych z przepisami karnymi.

Kompleksowe działania w zakresie prawa karnego czerpią także z doświadczenia pracujących w Kancelarii praktyków posiadających wiedzę z innych obszarów merytorycznych. Nasze bogate doświadczenie w zakresie obsługi przedsiębiorców oraz instytucji finansowych pozwala nam na skuteczne prowadzenie spraw nie tylko z zakresu przestępstw pospolitych, ale także z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego gospodarczego (tzw. white-collar crimes), w tym związanych z działalnością bankową i działalnością innych podmiotów rynku finansowego oraz sprawowaniem funkcji kierowniczych w spółkach i innych podmiotach prowadzących działalność gospodarczą.
Służymy także doradztwem Klientom, którzy padli ofiarą przestępstw lub nadużyć. Naszym celem jest przedstawienie i wyegzekwowanie rozwiązania, które pozwoli na kompensację powstałych szkód i działania zapobiegawcze tego rodzaju wydarzeniom w przyszłości.

Zastępstwo procesowe
Zespół kancelarii Gałczyński Osowiecki Banasik sp. j. reprezentuje Klientów nie tylko w postępowaniu przed organami ścigania, ale także w postępowaniu sądowym i wykonawczym. Co warte podkreślenia, profesjonalna pomoc prawna na możliwie wczesnym etapie postępowania jest szczególnie istotna – w szczególności w zakresie aktywnego udziału w postępowaniu dowodowym. Specyfika postępowań karnych nierzadko wymaga bowiem błyskawicznej, zdecydowanej i trafnej reakcji.

Szkolenia i ocena prawnokarna
Uważamy, że odpowiednia, profesjonalna wiedza zapewnia ochronę i umożliwia reagowanie z wyprzedzeniem na wymogi i działania władz i organów regulacyjnych. Prowadzimy szkolenia dla kadry menedżerskiej oraz zarządzającej z zakresu schematów postępowania w przypadku jakichkolwiek kontaktów z organami ścigania, a także z zakresu problematyki karnych aspektów obrotu gospodarczego.

Bieżące doradztwo i doradztwo kryzysowe
Kancelaria świadczy również usługi w zakresie kompleksowego doradztwa dla przedsiębiorców, w szczególności w zakresie rozwiązań pozwalających na minimalizację ryzyka narażenia się na odpowiedzialność karną czy też karną skarbową w związku z podejmowanymi przedsięwzięciami, a także doradztwo kryzysowe w sytuacji bezpośredniego zagrożenia wszczęciem takiego postępowania. Doradzamy również w sprawach związanych z odpowiedzialnością karną podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Pozostajemy w ciągłej gotowości do podjęcia niezbędnych, natychmiastowych działań w sytuacjach kryzysowych.

This site is registered on wpml.org as a development site.