Gdy deweloper nie wywiązuje się terminowo z przyjętych na siebie w umowie deweloperskiej
zobowiązań, np. terminu wydania lokalu, terminu przeniesienia własności lokalu, nabywca
nieruchomości ma kilka możliwości dochodzenia rekompensaty z tego tytułu. W niniejszym
opracowaniu dokonana zostanie analiza możliwości dochodzenia kary umownej oraz odszkodowania
za szkodę przewyższającą zastrzeżoną w umowie karę umowną.

Czytaj artykuł dalej poniżej.

This site is registered on wpml.org as a development site.